ORTHODOSE “STD” versus Orthodose “EBM”

Er bestaan twee versies van het Orthodose-berekeningsprogramma voor rescue-dosissen met morfine:

Een standaardversie “STD” en een versie die is geïnspireerd op Evidence Base Medecine “EBM”.

In de STD-versie zijn de conversieratio’s tussen de verschillende opiaten in overeenstemming met de internationale aanbevelingen van de farmaceutische industrie.

In de EBM-versie zijn alle aanbevelingen voor equianalgesie opgenomen die door de European Association for Palliative Care* als “strong” worden aangemerkt. Van de twee aanbevelingen die als “weak” worden aangemerkt, is er één overgenomen zonder wijzigingen. Voor de andere, die betrekking heeft op Hydromorphone, heeft Orthodose een ratio gekozen die tussen genoemde aanbeveling en die van de farmaceutische industrie ligt.

Daarnaast is in de EBM-versie het aanhoudende gebruik van subcutane en intraveneuze fentanyl en derivaten daarvan opgenomen. Dit wordt in een paar publicaties geïntroduceerd als pijnbestrijding bij kanker in het geval van renale insufficiëntie.* Het gaat hier om afwijkend gebruik (off-label gebruik).

*Use of Opioid Analgesics in the Treatment of Cancer Pain: Evidence-based

Recommendations from the EAPC (Lancet Oncol 2012; 13: e58-e68)