banner

Orthodose Mobile App: een primeur!

Dankzij Orthodose, een mobiele toepassing voor Smartphones, hebben artsen in de palliatieve zorg altijd een specifiek en praktisch hulpmiddel bij de hand voor het berekenen van:

 • de morfine rescue-dosis bij het optreden van doorbraakpijn
 • de equi-analgetische dosering van morfine
 • de “Cross Tolerance Reduction” bij opioïdenrotatie
 • de conversie tussen verschillende corticosteroïden

Daarnaast biedt Orthodose Mobile App:

 • richtlijnen bij het voorschrijven van de rescue-dosis
 • richtlijnen bij de behandeling van morfinevergiftiging

Ga naar www.orthodose.com:

 • voor informatie over de basisprincipes voor het gebruik van opioïden in de palliatieve zorg
 • voor het downloaden van gratis software voor het berekenen van rescue-dosis
 • voor een website die is ontwikkeld door een arts gespecialiseerd in de palliatieve zorg

Bij kankerpatiënten die hevige pijn lijden worden sterke opioïden (stap 3 van de WGO-pijnladder) momenteel op twee manieren complementair ingezet:

 • alsonderhoudsbehandeling ter bestrijding van de achtergrondpijn
 • als noodmedicatie of rescue-dosis, om pijnpieken die optreden zo snel mogelijk te bestrijden

 

apps